cuocsongxungquanhta.com

Bài viết 06/2016

Dân số Việt Nam – Thực trạng và thách thức

Quá trình hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Sau hội nghị Cairo năm 1994, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện Chương trình hành động Quốc tế về Dân số và Phát triển. Kết quả là đã mở rộng phạm vi chương trình từ chỗ tập trung cho KHHGĐ sang một chương trình lồng ghép với công tác chăm sóc SKSS, chuyển từ cách tiếp cận mục tiêu nhân khẩu học sang cách tiếp cận chất lượng dịch vụ và định hướng khách hàng.

Không thể vội vã kết tội doanh nghiệp!

Tôi phản đối mọi biểu hiện hình sự hóa, không những đối với quan hệ kinh tế mà cả về hành chính và dân sự. Không thể vin vào chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tội phạm mà đẩy các quan hệ dân sự thành hình sự. Đồng thời ông cũng nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa công an đến nhũng nhiễu các cơ sở kinh tế.

Hãy tự tin hơn!

Điều quan trọng là ở trí thức mình thu nhận được chứ không phải bằng cấp. Em hãy xóa bỏ mặc cảm của mình bởi cảm giác bị mọi người coi thường có thể chỉ do ở trong suy nghĩ của em mà thôi. Việc gì chưa làm được thì bây giờ hoặc sau này em làm. Đừng để tự ti mài mòn cuộc sống của mình em nhé.

“Bí quyết” thành công trong công tác dân số ở Tân An

Điều đáng khâm phục ở các chị là đức tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao bởi ngoài số tiền bồi dưỡng 20 ngàn đồng/tháng họ chẳng có một thu nhập nào khác nhưng bù lại cái được lớn nhất giúp họ yên tâm và hăng say công tác Hội nhiều hơn đó là số hộ đói nghèo của hội viên đông con đã giảm mạnh từ 100 hộ năm 1995 xuống còn 6 hộ năm 2000.