cuocsongxungquanhta.com

Alo anh về chưa Anh bận lắm em ơi vẫn đang làm việc chổng phau câu hồ sơ cho đối tác nước quài nà

❓ Alo anh về chưa?
? Anh bận lắm em ơi, vẫn đang làm việc chổng phau câu hồ sơ cho đối tác nước quài nà. Em về trước hôm nay anh không đón em được. Tự nấu cơm và tự đút ăn nhé!
Uhm anh làm việc đi. Em biết rồi. Thương anh ghia. Chụt chụt ?
Bài học: luôn tạo mọi thứ theo rule ở trạng thái khổ cực. Lâu lâu về sớm sẽ vui hơn. Chứ lúc nào cũng về sớm thì gái nó siết lòng lọng mãi. Còn hơn dây da của cow boy xưa. Có ngày chết đứng thì đừng bảo gái nó vặt lông từ thuở nao ?
Áp dụng tốt:
? Trai hay làm màu với gái
? Trai sắp sửa cưới vợ
Trần tình của trai còn tí lông gửi gắm các trai cuối ngày lồm vịt
13/08/2019
3 bình luận:
Bui Tuyet Mai
13-08-2019, 02:49:04
Lại còn tự đút nữa cơ :))))
Nguyễn Xuân Thanh
13-08-2019, 02:49:04
Ý nghĩa lắm đạiK
Sơn Lê
14-08-2019, 02:49:03
Cảm ơn chia sẽ của a ạ e sẽ tiếp thu :3

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới