cuocsongxungquanhta.com

Bạn và bạn của bạn đều mong muốn giàu có

Bạn và bạn của bạn đều mong muốn giàu có. Bạn vò đầu bứt tai. Bạn của bạn cũng vò đầu bứt tai. Bạn tìm mọi cách, vay mượn khắp nơi để có đủ tiền lấy được một tấm bằng nước ngoài. Bạn của bạn cũng tìm mọi cách, vay mượn khắp nơi để có đủ tiền khởi nghiệp. Bạn thi rớt, bạn vẫn quyết tâm thi lại. Bạn của bạn thất bại, bạn của bạn cũng quyết tâm làm lại. Cuối cùng sau bao năm tháng, bao đêm khổ ải, bạn có được tấm bằng mơ ước. Bạn của bạn cũng vậy, sau bao năm tháng, khổ tận cam lai, anh ấy đã có một doanh nghiệp vững chắc. Lúc đó, bạn chợt nhận ra....mình còn phải đi tìm việc nữa mới có tiền.
Không được sống AN NHÀN trong những ngày tháng có thể chịu KHỔ, việc bạn muốn bước tiếp hay dừng lại đều nằm ở suy nghĩ tích cực hay tiêu cực.
30/11/2019
1 bình luận:
Phạm Đức Hải
30-11-2019, 08:25:55
nói thường xuyên anh ơi, có điều sau đó sẽ là tình thế khó khăn hơn :v

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *