cuocsongxungquanhta.com

Chuyện tiền bạc con cái hôn nhân là chuyện cá nhân chuyện riêng thôi

Chuyện tiền bạc, con cái, hôn nhân là chuyện cá nhân, chuyện riêng thôi. Họ có thành quả tài sản và có những đứa con. Hai người họ đều trưởng thành và vững vàng hơn hầu hết chúng ta, thừa khả năng để giải quyết việc riêng của họ. Đàm tiếu hay đứng về bên nào cũng là lắm chuyện, ngộ nhận về khả năng của mình hay đánh giá quá thấp khả năng của hai người đó. Chỉ cần chúc họ quyết định suôn sẻ, chứ họ thừa khả năng tự giải quyết việc của họ.
Đừng mất thời gian vào những chuyện không phải của mình, dành thời gian để làm được một phần thành quả như họ đã đạt được, học tập để củng cố khả năng bản thân, đầu tư thêm cho các quan hệ cá nhân của mình. Nhiều việc lắm. Mình rất ngại sự rảnh việc, nên xin lỗi phải unfriend với vài bạn nhiệt tình quá, mình sợ học được tính đó của các bạn thôi.
Có lẽ là không nên tốn thời gian bàn chuyện riêng tư, chuyện mình không hiểu hay không liên quan. Tập trung làm việc, bàn bạc những việc chung, vì lợi ích chung thì tốt hơn.
Thôi nắng rồi mình đi cày thôi anh em.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *