cuocsongxungquanhta.com

Đư ng kì vọng vào những thứ trừu tượng nhé cũng như tình yêu đư ng hi vọng có 1 đáp án chính xác hay

@@ Đừng kì vọng vào những thứ trừu tượng nhé :'( cũng như tình yêu, đừng hi vọng có 1 đáp án chính xác hay hoàn hảo cho 1 câu hỏi nhé -_- tất cả rất chi là -_- Ôi khoa cũng biết sắp môn thi lắm, đã 2 kì chuyên ngành, môn cuối luôn nát nhất @@ Chả hiểu nổi :'(
07/10/2019
1 bình luận:
Nguyễn
07-10-2019, 11:46:07
c vy ngộ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *