cuocsongxungquanhta.com

Gia đình và sự phát triển xã hội

Gần đây, nhiều người rất quan tâm tới những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, tới tác động của cơ chế thị trường đối với gia đình Việt Nam. Nhưng tác động xấu nhiều hơn hay tác động tốt nhiều hơn? Cuộc sống của đại đa số gia đình ở nước ta bây giờ rõ ràng là tốt hơn cách đây 10 năm về trước, sinh hoạt vật chất đầy đủ hơn và văn minh hơn.

Trong số báo trước, GĐ & XH đã đăng tải phần đầu của bài viết “Gia đình và sự phát triển xã hội” của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh dành riêng cho tờ báo. Bài viết đề cập đến những vấn đề sâu sắc mang tính lý luận và thực tiễn xung quanh mối tương quan giữa gia đình và xã hội. Trong số báo này, GĐ & XH trân trọng giới thiệu phần cuối của bài viết này.

Gia đình là một đơn vị của xã hội, là tế bào của xã hội, là hạt nhân của xã hội, nhưng lại là nơi tập hợp nhiều thế hệ, nhiều tính cách, nhiều trình độ và nhiều loại nghề nghiệp khác nhau. Gia đình là một đơn vị gắn bó rất chặt chẽ về huyết thống, kinh tế và văn hóa, nhưng cấu tạo bên trong của nó có nhiều sự khác nhau. Cần phải chú ý điều này khi giải quyết các vấn đề cụ thể về gia đình.

Có người nêu ra sự biến đổi của gia đình trong nền văn minh nông nghiệp, trong nền văn minh công nghiệp và nền văn minh hậu công nghiệp, về sự phân loại các nền văn minh trong lịch sử phát triển nhân loại hiện đang còn những ý kiến khác nhau. Đặt nước ta hiện nay đang ở vào thời kỳ văn minh nào, văn minh nông nghiệp hay văn minh công nghiệp, thì còn phải bàn thêm, chưa thể kết luận, nhưng điều chắc chắn là có nền văn minh phương Tây, có nền văn minh phương Đông và có nền văn minh Đông Nam Châu Á. Nhật Bản và Mỹ là hai nước công nghiệp phát triển, nếu xét về trình độ “văn minh hậu công nghiệp” thì hai nước này đều thuộc “hậu công nghiệp”, nhưng vai trò gia đình ở hai nước này rất khác nhau. Gia đình Nhật Bản, nền văn hóa Nhật Bản khác nhiều với nền văn hóa Mỹ, gia đình Mỹ.

Về thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay, trước hết phải nói tới một bộ phận không nhỏ còn đang sống ở mức nghèo khổ, mà một trong những lý do là sinh đẻ quá nhiều, không có tính toán, không có kế hoạch, hàng chục vạn gia đình đông con mà không đủ khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, gây ra khó khăn lớn cho xã hội. Cùng với hoàn cảnh khách quan đặc biệt khó khăn, sự thiếu ý thức và tri thức về chất lượng cuộc sống vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân của tình trạng gia đình nghèo khổ và bất hạnh.

Gần đây, nhiều người rất quan tâm tới những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, tới tác động của cơ chế thị trường đối với gia đình Việt Nam. Nhưng tác động xấu nhiều hơn hay tác động tốt nhiều hơn? Cuộc sống của đại đa số gia đình ở nước ta bây giờ rõ ràng là tốt hơn cách đây 10 năm về trước, sinh hoạt vật chất đầy đủ hơn và văn minh hơn. Có những tiến bộ rõ về tính năng động, chủ động trong cuộc sống, về trình độ kiến thức, về cung cách làm ăn. Nhưng cơ chế thị trường đã đem lại những tiến bộ gì về mặt ý thức, tâm hồn, đạo đức và về mối quan hệ nội bộ trong các gia đình?

19/06/2016 , Báo GĐ&XH số 8 (từ 18/3 đến 25/3)/1999 – Nguyễn Khánh

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *