cuocsongxungquanhta.com

Hôm nay sinh nhật của ông anh Anh ý nơi sinh chốn Hà Thành Nhưng em không chúc mừng đâu nhé Vì muốn

Hôm nay sinh nhật của ông anh
Anh ý nơi sinh chốn Hà Thành
Nhưng em không chúc mừng đâu nhé!
Vì muốn anh mình mãi tuổi xanh
Hôm nay sinh nhật của ông anh
Lịch lãm hào hoa lắm kẻ giành
Viết văn làm thơ nhiều tài lẻ
Thích hoa yêu nhạc rất mê tranh
Hôm nay sinh nhật của ông anh
Chẳng biết nói sao tỏ ngọn ngành
Mong anh bình yên và hạnh phúc
Tâm hồn tĩnh lặng dẫu mong manh
Hôm nay sinh nhật của ông anh
Tặng anh mỹ nữ của để dành
Giang hồ tứ hải giai huynh đệ
Người Buôn Thơ à mến tặng anh!
10/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *