cuocsongxungquanhta.com

Ngôn ngữ bàn tay trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ của người Việt vô cùng quan trọng đặc biệt tron

Ngôn ngữ bàn tay trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam/ tứ phủ của người Việt vô cùng quan trọng, đặc biệt trong hầu đồng. Thông qua dấu hiệu, cử chỉ của bàn tay mà cung văn biết ứng xử, dâng văn cho đúng, những người hầu dâng cũng vì vậy mà chuẩn bị các trang phục, đạo cụ cho chuẩn.
Đối với tôi thì đây là một là cả một nghệ thuật, ngôn ngữ bàn tay khiến nghi thức hầu đồng trở thành một nghệ thuật tương tác độc đáo mà không có tôn giáo nào trên thế giới có được.
Đó cũng là lý do mà tín ngưỡng thờ Mẫu tam/ tứ phủ của người Việt đã được Unesco công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
#daomauvietnam #daomau #vietnam #vanhoa #truyenthong #haubong #haudong #den #phu #dien #thanh #Co #Cau #Dentran #Chua #dongco #chau #cau #mothergoddesses #tuphu #tamphu #longhung #nguyenlonghung
11/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *