cuocsongxungquanhta.com

Thử sai Thử sai là nguyên tắc của mọi chuyện mọi lĩnh vực

Thử sai.
Thử sai là nguyên tắc của mọi chuyện, mọi lĩnh vực. Không biết trước tương lai, làm sẽ thấy nó là gì. Nếu không phải thứ mình muốn thì làm lại hoặc sửa chữa để làm cho đúng.
Tình yêu cũng là thử sai mà thôi. Mình còn không thể yêu bản thân mình hoàn toàn, thì ai mà mình yêu hoàn toàn hay hoàn toàn yêu mình được. Thử sai!
Công việc càng là thử sai. Làm rồi sửa. Khác nhau chỉ là hậu quả, nếu có, thì lớn hay bé, khắc phục được hay không. Đó là cái giá cho mỗi người, mỗi việc. Không thể dạy hay áp dụng cho người khác. Mỗi trường hợp có 1 cái giá riêng của nó. Ai chuẩn bị tốt cho thất bại thì thất bại nhỏ nhất.
Công ty cũng nhất định phải thử sai. Vào làm mới biết. Tin gì HR, càng không tin lãnh đạo. Không nên tin ai, cả chính mình. Tin yêu cs là được. Cs thì có 1 nguyên tắc đơn giản để yêu: Thử sai.
Sếp, giống người yêu, thử sai nốt!
Có bạn nào muốn qua Philippines thử sai công việc, thử sai sếp với SHIPPO và tôi không?
12/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *